راه اندازی کسب و کار اینترنتی (شروع کنم یا خیر؟)

ویروس کرونا یکی از جدیدترین و خطرناک‌ترین ویروس‌های شناخته شده است که زلزله ای در کسب و کارهای اینترنتی و سنتی براه انداخته است. اسفند ماه پر رونق ترین ماه کسب و کارهای سنتی بود.

ادامه مطلب